Zawody MDP

Zawody MDP

 

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:
popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
wyłonienie najlepszych drużyn,
przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

 

Regulamin zawodów MDP wg ctif 2010

Zasady przeprowadzania i oceny musztry