Założyciele OSP Chorki

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach

 

Jak donosi kronika OSP Chorki, młodzież okolicznych wsi: Chorek, Golbic, Borowa, Budek zaczęła się w roku 1916 organizować. Zbierano się w szkole i pod kierunkiem p. Jasińskich urządzano przedstawienia. W ten sposób zebrano pewną kwotę pieniędzy. Z czasem wyłoniła się potrzeba założenia Straży Pożarnej w Chorkach. W bliskiej okolicy nigdzie nie istniała, a odczuwano potrzebę sprawniejszego ratunku w razie pożaru. W tym celu uzyskano pozwolenie władz na założenie straży.

Dnia 6 stycznia 1918 roku zwołano zebranie organizacyjne w Chorkach, na którem uchwalono założenie Straży Pożarnej Ochotniczej w Chorkach.

Pierwszym Prezesem Straży został Albert Beotticher z Siedlca, Naczelnikiem – Wincenty Kuleczko z Borowa, Skarbnikiem – Antoni Felczak z Golbic. Do Zarządu weszli również: Wojciech Pajor, Feliks Pałczyński, Bronisława Jasińska i Piotr Landowicz. Do Komisji Rewizyjnej powołano: ks. Okraszewskiego z Siedlca, Antoniego Brysika, Antoniego Drzewieckiego, Kazimierza Pałczyńskiego z Mikołajewa.

Składkę dla członków popierających uchwalono 10 marek, dla członków czynnych 3 marki.