Turniej OTWP

Turniej OTWP

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Turnieju OTWP

Karta uczestnika

Oświadczenie zobowiązanie

Protokół

OTWP – Baza Pytań

Materiały szkoleniowe OTWP 1

Materiały szkoleniowe OTWP 2

Program do nauki (hasło otwp)

Testy OTWP online (szkoła podstawowa)

Testy OTWP online (gimnazjum)

Testy OTWP online (szkoła średnia)