Specjalności MDP

Zasady zdobywania specjalności pożarniczych przez członków MDP

 

Pliki do pobrania:

Regulamin zdobywania specjalności MDP (Uchwała 150/26/2006) (pdf)

Specjalności MDP (ppt)

Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I – mogą zdobywać również dzieci – sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

– Grupa I – „Kandydaci” – kolor żółty
– Grupa II – „Iskierki” – kolor zielony
– Grupa III – „Płomyki” – kolor niebieski
– 
Grupa IV – „Ogniki” – kolor czerwony.

Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie.

Grupa I: Kandydaci – kolor żółty

 Florek

 Wojtek

 Strażak Sam

  Żarek

Grupa II: Iskierki – kolor zielony

 Łącznik zwiadowca

 Znawca zasad przeciwpożarowych

 Pomocnik strażaka

 Specjalista podręcznego sprzętu gaśniczego

 Grupa III: Płomyki – kolor niebieski

 Ratownik

 Organizator pracy sportowej

 Przewodnik wyszkolenia pożarniczego

 Organizator pracy prewencyjnej

Grupa IV: Ogniki – kolor czerwony

 Strażak technik

 Strażak mechanik

 Strażak animator

 Strażak opiekun