Pomoc To Moc PZU – realizacja projektu

Realizacja projektu szkoleń Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu łęczyckiego dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU „Pomoc To Moc”.

29 marca 2019 r.

Dziś odbyło się pierwsze ze szkoleń, w którym udział wzięły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Chorek, Góry Św. Małgorzaty i Sławęcina wraz z opiekunami. Podczas spotkania, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach, przećwiczyliśmy musztrę, rozwijanie i zwijanie węży strażackich oraz umiejętność wiązania węzłów stosowanych podczas młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych zgodnych z CTIF. Stanowisko węzłów zostało zakupione ze środków pozyskanych w ramach programu PZU „Pomoc To Moc”.

Dziękujemy serdecznie strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, którzy zaprezentowali sprzęt i wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego. Mieliśmy również okazję zobaczyć pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze św. Małgorzaty.

Spotkanie było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności z dziedziny pożarnictwa, wymiany doświadczeń, współpracy i integracji drużyn.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, zaś Dyrekcji za umożliwienie spotkania się na terenie szkoły i wsparcie.

Galeria zdjęć