Pomoc to Moc PZU

Cieszymy się bardzo, że firma PZU wsparła finansowo projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach, którego celem jest przeszkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu z powiatu łęczyckiego w zakresie wiedzy pożarniczej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU, zorganizowane zostaną zajęcia, które przyczynią się do rozwoju zdolności interpersonalnych uczestników (m.in. współpracy, asertywności), radzenia sobie w sytuacjach stresowych wynikających z uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadku poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej utrwalonej ćwiczeniami praktycznymi.

Zamierzonym efektem będzie również zwiększenie zdolności wykorzystania własnego potencjału i aktywnego działania w środowisku lokalnym.

Istotnym elementem będą ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu przygotowujące do zawodów sportowo-pożarniczych MDP według regulaminu CTIF. Niezbędne jest do tego wyposażenie OSP w Chorkach w stroje i sprzęt (fantom, płotek drewniany, tunel, kładka, tarcze nalewowe, stanowisko przyrządów, ściana drabiniasta).

 

Raport z realizacji projektu…