Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna – filmy

 

Nagłe zatrzymanie krążenia

 

Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna

 

Krwawienie z nosa

 

Krwotok zewnętrzny

 

Atak epilepsji (padaczki)

 

Zadławienie (zakrztuszenie)

 

Oparzenie termiczne

 

Proste złamanie przedramienia

 

Rana z ciałem obcym

 

Użądlenie przez owada – wstrząs anafilaktyczny

 

Porażenie prądem

 

Połknięcie substancji chemicznej

 

Numery alarmowe w Polsce