Otwarcie sali MDP 24.09.2018

Otwarcie sali MDP

Dnia 24 września 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali MDP w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach.
Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację naszego projektu o nazwie „Odnowienie tradycji strażackich poprzez remont i zagospodarowanie klubu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Chorkach”.

Podczas spotkania zaprezentowano galerię dokumentującą poszczególne etapy i efekty pracy jak również wystawę przedstawiającą w zarysie stuletnią historię jednostki OSP Chorki.

Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie miejsca, w którym młodzież będzie podwyższać umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, poszerzać wiedzę o rzemiośle strażackim i ratowniczym, czy po prostu spędzić wspólnie wolny czas.

Uczestnicy projektu samodzielnie zaprojektowali i zagospodarowali pomieszczenie, które stanie się przestrzenią do realizacji własnych pomysłów. Działania remontowe zostały wykonane nieodpłatnie przez wolontariuszy – strażaków, nauczycieli, mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania za poświęcony czas i wsparcie.