O nas

MDP Chorki

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Chorkach została powołana uchwałą podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków dnia 7 stycznia 2017 r. Jej członkami są głównie uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach.