MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki OSP, która powoływana jest na podstawie Statutu OSP przez zarząd jednostki, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także przygotowania jej do czynnej, bezpiecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.