Historia OSP Chorki

Kalendarium wydarzeń dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach

1918 r.
6 stycznia – uchwalenie założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach. Pierwszym Prezesem został Albert Boetticher z Siedlca, Naczelnikiem – Wincenty Kuleczko z Borowa, Skarbnikiem – Antoni Felczak z Golbic. Do Zarządu weszli również: Wojciech Pajor, Feliks Pałczyński, Bronisława Jasińska i Piotr Landawicz.
6 sierpnia – odbyła się pierwsza loteria fantowa w Siedlcu w celu uzyskania funduszy na powiększenie sprzętu gaśniczego.

1921 r.
28 kwietnia – przekazanie przez Józefa Kuleczki i Andrzeja Antczaka ziemi o powierzchni 50 łakci pod budowę remizy.
28 maja – zwołano nadzwyczajne walne zebranie, na którym omawiano sprawę budowy remizy.

1927 r.
– zakupiono dla straży beczkowóz dwukołowy z kranem spustowym.

1928 r.
– zakupiono dla straży drabinę i wąż ssawny.

1934 r.
14 października – poświęcenie pierwszego sztandaru ufundowanego przez społeczność. Sztandar zaginął podczas II Wojny Światowej.

1938 r.
18 czerwca – rozpoczęcie budowy remizy (domu ludowego).