Dystynkcje OSP

Stopnie funkcyjne ochotniczej straży pożarnej

 

Członkowie OSP:

  Strażak

  Starszy strażak

  Dowódca roty

  Pomocnik dowódcy sekcji

  Dowódca sekcji

  Pomocnik dowódcy plutonu

  Dowódca plutonu

Zarząd OSP:

  Wiceprezes naczelnik

  Zastępca naczelnika

  Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna OSP:

  Sekretarz

  Członek