Druhowie na wiecznej warcie

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach, którzy odeszli na wieczną wartę:

Feliks Augustowski († 09.11.1972)

Albert Boetticher († 1919)

Czesław Milczarek († 01.03.1993)

Cześć ich pamięci !