Dofinansowanie z Fundacji Orlen

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Chorkach pragnie serdecznie podziękować Fundacji Orlen Dar Serca za dofinansowanie zakupu sprzętu.
Dzięki otrzymanym środkom pozyskaliśmy stanowisko przyrządów i armatur, 4 węże tłoczne W52 i noszak oraz ubranie koszarowe.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA